1957

 

Född på 50-talet.

 

Tankar om livet - förr - nu - framtiden

 

Eftersom jag är född 1957 vill jag nedan presentera lite som hände detta år

 

 • Sovjetunionen avslöjar sin kunskap om det svenska spionieret i Baltikum.

 

 • Långtidsutredningen beräknar behovet av arbetskraftsinvandring till 10.000 personer per år.

 

 • Bondeförbundet byter namn till Centerpartiet.

 

 • ATP-omröstningen. Beslut tas om rådgivande folkomröstning i ATP-frågan. Skälet är att frågan har skapat såväl politiska som parlamentariska problem för koalitionsregieringen och socialdemokratin. I folkomröstningen ställs tre linjer mot varandra: linje 1 (obligatorisk och lagfäst tjänstepensionering), som stöds av socialdemokraterna och LO, linje 2 (frivillig tjäntepensionering), stödd av Centerpariet, och linje 3 (tjänstepensionering genom avtal), Högerpartiets, Folkpartiets och näringslivets linje. Tage Erlandeer meddelar att regeringen kommer att tolka ett resultat med mer än 40 procent för linje 1 som tillräckligt för att lägga fram SAP:s förslag som proposition.

 

 • I folkomröstningen får linje 1 46 %, linje 2 15 % och linje 3 35 % av rösterna. Utfallet blir således inte entydigt. Visserligen får linje 1 flest röster, men de båda andra linjerna får tillsammans majoritet. Eftersom båda innebär en lösning ab tjänstepensionsfrågan på frivillig väg kan resultatet tolkas som en seger för motståndarna till en obligatorisk och lagfäst tjänstepensionering.

 

 • Bondeförbundets/Centerpariets förtroenderåd beslutar att lämna koalitionsregeringen.

 

 • Socialdemokratiska riskdagsgruppen uttalar sig för en ren socialdemokratisk regering.

 

 • Tage Erlander bildar en socialdemokratisk regering 29 oktober.

 

 • Åldersgränsen på Systembolaget höjs från 18 till 21 år för att motverka ungdomsfylleri.

 

 • Bondeförbundet röstar i maj med Högerpartiet och Folkpartiet för ett förslag om en besparingskommission.

 

 • TV-sändningar mellan Stockholm och Göteborg länkas under hösten.

 

 • Regeringen lägger fram förslag om att öppna prästyrket för kvinnor. Förslaget förkastas av kyrkomötet.

 

 • Kvinnoprästfrågan har diskuterats i mer än trettio år. Kyrkomötet bordlade ett betänkade som förespråkade kvinnliga präster redan 1923.

 

 • Regeringen deklararer att dess Sovjetpolitik syftar till att uppmuntra kontakter av kulturellt, fackligt och ekonomiskt slag. Högern och Folkpartiet är kritiska.

 

 • Sverige väljs in som medlem i FN:s säkerhetsråd för första gången.

 

 • Regeringen bjuder i november de borgerliga partierna till överläggningar rörande ATP.

 

 • Statens institut för konsumentfrågor, ofta kallat Konsumentinstitutet, bildas genom sammanslagning av Hemmens forskningsinstitut (HI, bildat 1944) och Varudeklarationsnämnden (VDN, bildad 1951).

 

 • Poliovaccinering av alla skolbarn påbörjas.

 

 • Parkeringsvakter, s k lapplisor, införs.

 

 • Arbetsveckan kortas till 45 timmar.

 

 • Fall av "asiaten". den största influensaepidemin sedan spanska sjukan, registreras i Sverige.

 

 • En svensk drömmilare, Dan Waern, spränger för första gången 4-minutersgränsen på den engelska milen.

 

 • Det första programmet Kvitt eller dubbelt sänds i TV.

 • Det sjunde inseglet i regi av Ingmar Bergman har premiär

 

Källa: "Sveriges historia i årtal" av Andersson och Amurén

 

 

Mina 50-talslänkar

 

Dax

50-tal

 

 

Copyright © All Rights Reserved