1965-

 

 

 

S:t Johanneslogen Oscar 1965 -

 

 

När så nya logelokaler efter två och ett halvt års husvillhet äntligen invigdes lördagen den 8 maj 1965, stod glädjen högt i tak. Förra gången man flyttade in under eget tak var 1876 då det tidigare frimurarhuset vid Köpmansgatan (dåvarande Västerlånggatan) invigdes. Då hade logerna i mer än femtio år saknat egna lokaler. Den gången, på 1800-talet, kostade tomten 4 000 kr och byggnaden 35 000 kr. Nu är motsvarande siffror 400 000 kr respektive 2,4 miljoner.

 

Byggnaden är uppförd i fem våningar. Byggnadsmaterialet är betong och lättbetong med fasadbeklädnad av emaljerad aluminium. Bottenvåningen täcker hela tomten och gårdsplanen kan alltså sägas ligga en trappa upp.

 

Invigningsförrättare var Ordens sigillbevarare och kansler, I:e livmedikus Erik Böttiger. OM Erik Borgqvist ledde förhandlingarna. OM i S:t Andreas logen var överlantmätare Arvid Back. Ett stort antal inbjudna gäster bevistade högtidligheterna. Från Stora Landslogen kommer också civ ing Rolf Lindblad och tandläkaren Sven Svedin. Bland övriga notabiliteter kan nämnas provinsialmästaren från Skånska provinsiallogen, professor Gunnar Edström, Lund och Östgöta provinsialloge bankdirektör Gösta Gyllensvärd, Linköping och från Göta provinsialloge 1:e marinläkare Carl Axel Wallgren, Göteborg.

 

Högtiden inleddes med allmän gudstjänst i S:t Nicolai kyrka där kyrkoherde C-G Almqvist predikar och avslutades med måltid å Tylöhus.

 

Från början fanns tre affärer i bottenplanet: Norrs skomodehus, Sandströms leksaksaffär (Lek-Center) samt Bageribilaget som får utrymme i bottenvåningen samt hela andra våningen. Andra och tredje våningsplanen upptogs och av tandläkarmottagning (rydeel & Rosengren), kontor samt en lägenhet för logevaktmästaren. Fortfarande finns skoaffären och leksaksaffären kvar. Utöver lägenheten uthyrs i dag lokaler en tandläkarmottagning. Men hyresgäster kommer och går. I dagsläget (juni 2013) kan vi se Kjell & Company, BR Leksaker och Game från gatan På andra våningen finns Entergate och på tredje våningen finns fortfarande tandläkare samt Frimurarlogens arkiv och bibliotek.

 

Genast efter nybyggandet var logernas ekonomi mycket ansträngd, men efter hand har den förbättrats. Kontinuerligt underhåll och hängivet arbete har successivt förbättrat såväl ekonomi som lokaler. Genom nytillskott av möbler, ommålningar, golvomläggningar, fjärrvärmeinstallation, inköp av inventarier, uppsättning av väggpanel och brödernas omvårdnad ser vårt hus så prydligt ut som det gör i dag. Sparsamhet, uppskattade donationer och brödernas givmildhet på olika sätt har gjort allt detta möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved