Att vara frimurare

 

Att vara frimurare

 

Hur är det att vara frimurare? Idag finns det ca 5 miljoner frimurare i världen. Nationell självständighet, ofta flera hundraåriga historiska traditioner och mångfald av olika rituella systemuppbyggnader är kännetecken för frimureriet sett i ett globalt perspektiv. Människokärlek och omtanke om skapelsen är gemensamma nämnare. I denna mångfald och i grundtanken om kärlek ligger mycket av frimureriets styrka. Vi som verkar inom Svenska Frimurarorden kan i ett internationellt perspektiv känna oss stolta över det svenska systemet som ett viktigt bidrag i denna globala mångfald.

 

Jag gick med i Svenska Frimurarorden 1995 efter att blivit rekommenderad av två faddrar. Jag fick mina första tre grader i S:t Johanneslogen Oscar i Halmstad. Därefter fick jag mina tre nästa grader i S:t Andreaslogen Sirius av i Halmstad. Min två första kapitelgrader fick jag i provinsiallogen i Kristianstad. När man fick grad VIII skulle man göra sin egna sköld med riddarnamn och devis. Den 17 september 2005 fick jag grad IX i Kristianstad.

 

Aktiva människor söker levnadsregler, rättesnören. I samhällsdebatten talar man om "nyandlighet". Vi frimurare har mycket att ge de sökande därvidlag. Det är lätt att få in nya bröder i verksamheten. Men de skall stanna kvarockså. Det ankommerpå oss alla att medverka till detta, bl a genom det engagerade bemötandet, brödramåltidens gemenskap, de goda samtalen, de inspirerande föredragen.

 

Frimureriet är i sanning en skola i levnadskonst

 

Förvaltarskap

 

Frimureriet är i sanning en skola i levnadskonst för den uppmärksamme med många repetitionstillfällen, inte med kunskap av encyklopedisk art utan en djupare insikt. Den gör kanske inte tillvaron enklare men väl rikare och mer meningsfull.

 

Allt vilar på den kristna grundsynen och ingår därmed i en större värdegemenskap, sanningen om vad som är rätt och skönt och kärleken, som är att kämpa med barmhärtighetens förtecken.

 

För Bengt framstår frimureriet som ett förvaltarskap, stewardship med modernt ord, dvs. att ta vara på, använda och förmera.

 

Kvalitet är förmågan att enomföra loger och sammankomster på ett stringent sätt med väl förberedda och kunniga ämbetsmän, så att upplevelsen blir den bästa möjliga. Det är också att ha väl fungerande brödragemenskap och medlemsvård men också att göra tjänst i den allmänna världen och där visa kraften i det vi står för. Men måttet blir aldrig fyllt. Det återstår alltid något

 

Vara tydliga

 

Med det synsätt ställs inte kvantitet mot kvalitet. Vårt tempelbygge blir aldrig klart och behöver ständigt nya medarbetare. Vi skall vara tydliga om vad Orden står för och förväntar sig av en sökande.

 

Vad styr oss frimurare?

 

Det fina med frimureriet är att det inte lägger på krav och bud på oss. I vissa kyrkokretsar ska man köpa ett helt trospaket. Accepterar man inte allt, är man ute. Svensak kyrkan har inte den synen. Vi möter människor i olika nivåer av tro, och försöker göra något av de har och inte pracka på dem det de inte har. Vår uppgift som präster är att göra något av det så att det blir meningsfullt för människorna. Det är poängen. Det är detsamma inom frimureriet – man får växa i den nivå av tro som man är. Man moraliserar inte. Men ritualet försöker visa på vad bröderna kan leva av och konsekvenserna det får i livet. Vad en gemenskap med Den Trefalt Store innebär och Frimurardygderna exempelvis. En äkta tro växer inom oss.

 

Det som är viktigt för mig är kanske också viktigt för Er. Genom frimureriet och att besöka en frimurarloger har jag funnit en möjlighet att förvalta min fria tid - en stund för att ladda mina inre batterier för att orka med arbetstid och fritid, skapa harmoni och balans i familjen så att alla skall må bra. För mig innebär frimureriet en personlig utveckling genom upprepat lärande. Att vara medlem i en frimurarloge är också att förvalta ett kulturarv. Det enda som är hemligt med frimurarna är egentligen ritualerna när man stiger i grad. Jag har nionde graden nu och jag vill inte veta i förväg vad som händer vid tionde graden. Det skulle vara som att öppna julklapparna siste november.

 

Att få besöka en loge att uppleva sina egna första steg där är en upplevelse. Vid måltiden efter logen är en vanlig reprik från en ny frimurarbroder efter sin första reception är: ”Det var omtumlande”.

 

För att få en historisk inblick i frimurarhistorien kan du klicka på nedanstående historielänkar

 

Andra frimurarlänkar

Svenska Frimurarorden

Svenska Frimurarordens allmänna lagar

Hur blir man frimurare?

S:t Johanneslogen Oscar, Halmstad

S:t Andreaslogen Sirius, Halmstad

Tempelherreordens undergång

Skråväsendets historia

Frimurarhistoria

Svenska frimurarhistoria

Halmstads frimurarhistoria

Frimurarsymboler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved