Svensk frimurarhistoria

 

Svenska frimurarhistoria

 

På 1700 talet så fanns det grupperingar bland adeln präster mm. Folket var indelat i grupper som Adel Präster borgare och Bönder. Dock så kunde en Bondes son läsa till präst och dennes son kunde ta sig vidare upp i herikin. Gustav III s revolution 1772 ökade makten åt kungen och minskade städernas. En ny tid inleddes.Det innebar att Adeln fick en starkare ställning och i andra meningen så minskade deras rättigheter till jord och ämbeten för att tillfredställa de ofrälsta stånden. Carl von Linne och Torben Bergamn vittnar om att Svenskaran lämmar betydelsefulla bidrag till vetenskaplig utveckling. Vad man tror så ägde den första antagningen (Receptionen) rum av frimurare i Sverige den 17 Mars 1735. Greve Axel Wrede Sparre antog då i Stenbockiska Palatset på Riddarholmen sin svåger Greve Carl Gustav Tessin till frimurare. Troligen så samlades det frimurare i Sverige som fått sina grader utomland men ej haft någonstans att samlas på i Sverige. Då de av saknade loge Wrede Sparre hade själv blivit frimurare i Paris Frankrike 1731. När han ett par år senare kom tillbaka till Sverige så uppkom det en sammankomst i orden sällskapet Awazu och Wallassis honom att väcka tanken på att inrätta frimureriet i Sverige

 

Det nämnda orden sällskapet instiftade sig 1732 och tycktes ha upphört på 1740 talet det hade en annan inriktningen frimureriet . Ledare var greve Carl Fredrik Piper. Son till karolinen Carl Piper som dött i Ryskt fångläger. Olof Dahlin adlad Von Dahlin tillhörde dem som stod för vitterheten i sällskapet. Gustav II Adolf och Carl XII:s Dödsdagar firas som stora högtidsdagar vilket tyder på en fosterländsk prägel och troligen sökte dom medlemmar bland adeln som ville ta hämnd på Ryssland men det var inte det särpräglade draget Orden presenterade sig själva som en orden en ”ädel, vitter och idog riddarorden” Deras valspråk var ”Tro och Redlighet”. De lovade varandra obotlig vänskap och tysthet om ordens innersta. I ett blått sidenband bar medlemmarna ett Grekiskt guldkors med ett svärd.

 

Den som anses ha bringat ordning i Huvudstadens frimureri var Riksrådet Carl Fredrik Scheffer. Han hade blivit frimurare i den Franska huvudstaden 1737 och erhållit en fullmakt undertecknad av Greve Darwentwater som sammanslutet en eller flera logar i Sverige. Dessa logar skulle underordna sig den Franska stor logen tills det att så pass många logar hade uppkommit att Sverige kunde välja en egen Stormästare. Dock så tror man att han aldrig utnyttjade den skrivelsen. Då det fanns en fungerande orden kring Greve Sparre Wrede som var i samma sociala status Högadeln. Dock när Scheffer flyttade hem efter sin tid som ambassadör i Paris 1751 var läget annorlunda då lera logar avslutats och oordning rådde. På Knuts dagen 1752 instiftades då en LAGLIG loge på Sheffers tillskyndan med Greve Knut Carlsson Posse som ledare. Posse hade blivit frimurare utomlands, och om det Franska inflytandet vittnar logens namn S:t Jean Auxiliaire.

 

Det Svenska frimureriet fick ett starkare fäste då kung Adolf Fredrik 1753 förklarade sig som Övermästare för alla frimurare samhällen i riket och utsåg Posses loge som Moderloge för alla Svenska frimurare logar Landstormästare blev Carl Fredik Sheffers Alla tidigare logar upphörde och medlemmarna blev adopterade till den nya logen i Johanneslogen S:t Erik legitimerades 1756 en äldre loge. Även helt nya logar grundandes utanför huvudstaden GBG 1754 – Helsingfors 1756 – Karlskrona 1762. I Stockholm tillkom och så en Fransk och en tysk språkig loge De Shefferska försöken gick inte helt smärtfritt . Kanslirådet Carl Fredrik Eckleff hade blivit frimurare i Stockholm. Han tog 1756 initiativ och bildade Sankt Andreas loge. Han fick logen att fungera och hans akter uppgav från Strasbourg via Genève och hans grader gavs en egen prägel. Dock fick han mersmak tre år senare 1759 då han bildade med 23 andra frimurare ett frimurarkapitel i Stockholm och blev själv dess ordensmästare

 

Detta blev en utmaning mot Scheffer som sammankallade frimurarna i ett möte i Januari 1760. varvid en Svensk storloge, Svenska stora landslogen bildades. Detta upptog dock inte någon motsättning mot Eckleffs och hans vänner, Utan dom fick en ställning i storlogen näst efter Scheffer När Eckleffs frimureri sorterat s in under Shaeffers så rådde det ordning. Dock uppkom det nya problem i form av den Engelska Charles Tullman som hade av den Engelska Stormästaren fått fullmakt att vara provincialmästare och förmågan att inrätta frimurare logar i Sverige .Hans politiska intressen låg i att stödja mössorna (Medleklassen) som såg England som sitt Ideal. Nu uppkom frågan om det Engelska eller Franska Auktoritionen skulle gälla Shaffers Franska fullmakt kom att ifrågasättas och han sände då till de n>Engelska storlogen en redogörelse för hur Svenskt frimureri skulle bedrivas i grund och arbete. Hans fullmakt godtogs 1770 och tullmans drogs in. Nu hade det svenska frimureriet fått en grund att stå på Stödet från kungahuset ökade med att de tre prinsarna Gustav Carl och Fredrik 1771 blev frimurare, antagningen leddes av Shaffer som var deras lärare.

 

När Shaffer lämnade över ämbetet som landsorts mästare 1774 till Prins Carl och han samtidigt övertog kapitlet efter Eckleff så hade grundläggnings perioden avslutats. Då bedrevs frimureri inte bara i Stockholm utan även i Helsingfors Göteborg och Karlskrona samt inom krigsmakten vissa ambulerande logar. Ofta blev det militärer av adlig börd som valdes in som frimurare, speciellt personer som var nära hovet. 1753 efter Engelskt föredöme så inrättades ett barnhus i Stockholm . Göteborgarna följde snart efter med några år mellan. Dess syfte var att ta hand om fattiga och sjuka samt föräldralösa barn och ge den vård och uppfostran, tills de kunde börja arbeta och skaffa sig utbildning. i början rörde de sig om ca tio barn på båda orterna. I Stockholm annonserade man efter barn ej äldre än tre månader som föräldrarna ville lämna ifrån sig. Dessa barn skulle förses med prästbevis och en läkare skulle undersöka dem innan de mottogs. Det blev fler barn än vad man kunde ta emot med tanke på storleken av huset och resurserna Alla barn Koppympades blev frimurarna föregångare till att befrämja av vaccination.

 

I Göteborg började man prata om en allmän koppympningsanstalt men det blev ett frimurarhus i modell med Stockholm. I godkännande från Hovet eller i annonser fick ordet Frimurare ej nämnas. Alla skulle ha möjlighet att ge bidrag och stöd till barnhusen utan att hindras av förutfattade meningar om frimurare, Dock blev det ganska snart allmänt känt i alla fall. I Stockholm inköptes 1750 ett hus som skulle andvändas som barnhus Detta låg på Malmtorgsgatan. Ett lån upprättades och där ingick även möjligheter att plantera kastanjer lindar och syrener för att ge en trevlig miljö

 

I Finland så skänkte man i stället pengar till skola och utbildning och till de nöd stadgade folket som inte hade jobb mm. Stora pengar delades ut då främst för barnens skull. För att skydda frimureriet i dess arbete så anmälde man alla verksamheter till polisen och andra myndigheter, just för att slippa olagliga åtaganden. Även stora maktpersoner var med i bakgrunden som gav sitt skydd och stöd Ex. Greve Wrede Sparre som introducerade frimureriet i Sverige blev ståthållare 1770. Carl Gustaf Terrin var även han ett värn och skydd. Adolf Fredrik förklarade sig vara ordens beskyddare 1753 och med de tre prinsarna på 1770 talet var skyddet säkrat. 1877 köptes Bååtska Palatset som blev Stamhus för frimurare orden i Sverige Det var en hel del historia om hur Frimureriet kom till Sverige, Men det finns givetvis en hel del som började i fjärran land och som har stor betydelse i frimurare samhället om man så får kalla det. Men för att som oinvigd förstå vad alla symboler och tecken har för betydelse är dock omöjligt, det är hart nog för den invigde av MYCKET hög grad förstå allt. Då mycket bygger på den egna insikten och tron och erfarenheter. Det spekuleras en hel del om Frimurarnas olika symboler och det gissas vilt på vad saker och ting har för innebörd. För de som är tillräckligt nyfikna brukar jag svara, gå med i orden och ta reda på sanningen och ta lärdom av det du möter och lär dej under din vandring.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved