Hallandska byggerier

Halländska bryggerier fram till 1970-talet

 

Jag har här försökt att göra en halländsk konst- och kulturhistorisk insats. Jag har digitaliserat alla mina gamla etiketter så att de kan ses på min hemsida. Jag har även hittat en rad etiketter på Internet.

Genom detta vill jag skapa nostalgi att få se olika sorts läsk- och ölsorter och besökaren skall känna smaken i munnen.

Skicka gärna e-post till mig om ni har några reflexioner, kommentarer, kompletteringar om sidan.

 

 

Kungsbacka

 

Robertssons Vattenfabrik

 

Kungsbacka Bryggeri

 

Varberg

 

Böhmiska Ångbryggeriet, 1879-1909

 

Varbergs Bryggeri, Sveagatan 33. Innehavare: Silvander. Varbergs Bryggeri, 1879-1909

 

Rymans Bryggeri, låg på Södergatan 24-26

 

Läskedrycksfabriken Neptun, Varberg fanns mellan 1950-55. Neptun fanns på Engelbrektsgatan 19

 

Lorensbergs vattenfabrik låg på Träslövsvägen 2

 

Apoteket Kronan hade tillverkning på gården Bäckgatan 10

 

Wattenfabriken Hallandia, Warberg

 

Läskedrycksfabriken Kristallen

 

Varbergs Vatten o Läskdrycksfabrik

 

WB:s Vattenfabrik

 

Falkenberg

 

Bryggeri AB Falken Företaget bildades 1896 av bryggmästarenJohn L Skantze, som valt Falkenberg för att ekonomiskt intresse fanns och för dess lämpliga vatten. 1955 började dess starköl säljas under varumärket Falcon. Efter en lång tid av växande hamnade företaget i ekonomiska problem vid mellanölets avskaffande 1977, bryggeriet köptes då upp av Pripps och slogs 1977 samman med Sandwalls i Borås. Huvudkontoret förlades till Borås efter fusionen medan produktionen sucessivt flyttades över till Falkenberg. Vid årsskiftet 1986/87 flyttades huvudkontoret åter till Falkenberg. Pripps ägdes då av staten (senare Volvo genom Procordia), vilka tillsammans med Unilever 1985 delade upp bolaget; Falken skötte tillverkning, Falcon marknad, distribution och försäljning. 1994 slogs dessa delar åter samman under namnet Falcon. 1989 slogs bryggeriet samman med Till-bryggerierna i Östersund. 1996 såldes bolaget till danska bryggerikoncernen Carlsberg, som 2000 köpte Pripps-Ringnes. Gamla Pripps och Falcon blev då tillsammans Carlsberg Sverige. Pripps hade vid den tiden två bryggerier, det ena i Västra Frölunda och det andra i Bromma. I samband med uppköpet drogs slutsatsen att man hade överkapacitet i Sverige. Bryggeriet i Västra Frölunda lades ner 2002 efter ett beslut som tillkännagavs den 9 maj 2001.

 

Bräcke Bryggeri

 

Halmstad

 

Bryggeriet Kronan På 1880-talet bosatte sig fyra skåningarna i Halmstad som hade två andra saker gemensamt. De hette Persson och kunde brygga svagdricka.År 1896 flyttade bryggeriet Kronan sin tillverkning av pilsnerdricka till den av Persson inköpta fastigheten Köpmansgatan 35 vid Lilla Torg och inrymdes inne på gården i nybyggda, tidsenliga lokaler. För bryggeriet behov av prima vatten borrades en egen 80 fot djup brunn. Anders Perssons son Otto Persson hade genom praktik vid Ny Carlsbergs bryggeri i Köpenhamn förkovrat sig i faderns yrke. Han började nu arbeta i företaget, varvid den maskinella utrustningen utökades och lokalerna ytterligare moderniserades. I Köpenhamn hade Otto Persson lärt sig brygga en måltidsdricka, som såldes under benämningen Vitöl och på sin tid blev mycket populär, särskilt i Skåne. 1903 förordnande överheten om en maltskatt blev bryggeriet Kronan tvungen att sänka malthalten på sitt Vitöl från tolv till sex procent. Detta resulterade i att efterfrågan minskade, varför Persson fann sig nödsakad att lägga ner denna delen av tillverkningen.År 1912 startade bryggeriet Kronan även tillverkning av kolsyrat vatten och läskedrycker i olika varianter, som Hallonbrus, Smultronbrus och Mjöd. Särskilt sistnämnda artikeln med sin utpräglade maltsmak stod länge i ropet som en välsmakande bordsdryck. Anders Persson avled 1919 varefter Otto Persson helt tog av företaget. Förutom ägaren sysselsatte bryggeriet några anställda. För tillverkningen svarade bryggmästare Georg ”Igge” Meuller, och transporterna till kunderna sköttes av chauffören Erik Eliasson, som stor precision manövrerade den breda lastbilen ut och in genom den trånga porten. Svagdrickan hade låg alkoholhalt och kunde drickas av både barn och nykterhetsfolk - speciellt välkänd är den sk ”Krondrickan”, prisbelönad på utställningen år 1912. En annan variant var s k dubbeldricka, som inte hade dubbel alkoholhalt men hade bättre smak och var dubbelt så dyr. Svagdrickan var enastående måltidsdryck i hemmen och blandades ofta med mjölk till en mild och välsmakande anrättning. Efterfrågan på Kronans goda drycker var stor, och särskilt juletid hörde det till traditionen, att man skulle ha en träkagge eller en 5- eller 10-litersflaska i träfodral med svag- eller dubbeldricka hemma i köket till skinkan, korven och grönkålen.

Hallands Bryggeri, bildades 1901 genom inköp av Johansfors Bryggeri och Martens Bryggeri. 1898 sålde Appeltoffska sitt gamla bryggeri (nuvarande Tre Hjärtan) vid Stora Torg till Halmstad stad.Under första decenniet på 1900-talet kan man läsa på gamla brefkort Hallands Bryggeris filial på huset.

Lindbloms svagdrycksbryggeri På 1880-talet bosatte sig fyra skåningarna i Halmstad som hade två andra saker gemensamt. De hette Persson och kunde brygga svagdricka, Den driftigaste av de fyra var Anders Persson som blev bryggeriidkaren år 1883 då han tog över Lindbloms gamla primitiva svagdricksbryggeri beläget i östra stadsdelen vid Gamla tull. Redan år 1885 flyttades den Anders Persson sin verksamheten till Klammerdammsgatan 6, tidningen Hallandspostens dåvarande fastighet. Inne på gården till denna fastighet låg smeden Hermans gamla sotiga smedja, som efter genomgripande ombyggnad blev en acceptabel lokal för svagdricksbryggeri. Lokalerna var låga och anspråkslösa med gjorde inget dåligt intryck. De hygieniska förhållandena var tillfredsställande. Men ledning för vatten saknades. Det för bryggeriet oumbärliga vattnet måste hämtas och med hästskjuts transporteras från källan vid Källegatan, där stadens förråd var beläget. Den dagliga förbrukningen av vatten uppgick till ca 500 liter men kunde vid högtider som jul och påsk fördubblas. Automatiska anordningar för tappning e.d. hade inte kommit i bruk, varför den färdiga brygden måste ösas med skopor från jäskar till kylskepp och sedan i träkaggar, vilka distribuerades till hushåll, storförbrukare och återförsäljare inom staden. Biprodukter som jäst och vört levererades i mån av tillgång till bagare och hemmabakande husmödrar. Det specialbryggda julölet hade den obeskrivliga förtjänsten att vara både gott och billigt, femtio öre kannan, varför efterfrågan oftast översteg bryggeriets tillverkningskapacitet.

Bryggeriet Källan I början på seklet fanns det ytterligare ett mindre bryggeriet i Halmstad som mest koncentrerade på tillverkning av svagdricka och vatten. Detta var bryggeriet Källan på Vattugatan. Bryggeriet levde kvar till fram till 50-talet

 

Bryggeriet Svalan År 1899 grundade fabrikör Isak Bengtsson Bryggeriet Svalan. Rörelsen var första åren belägen vid Stationsgatan 7. På grund av ökad verksamhet flyttade Bryggeriet Svalan 1906 till sin egna fastighet på Furuvägen 30. Här fanns också ett eget mälteri. Verksamheten omfattade till en början tillverkning av svagdricka av olika typer, men i början på 1930-talet så installerades även en modern maskinuppsättning för tillverkning av läskedrycker av olika slag samt kolsyrat vatten. Företagets välkända produkter har en betydande avsättning i Halmstad med omnejd.

Apotekanes Mineralfabriken låg på Köpmansgatan 12 i Halmstad. Köptes av Östra och Appeltoffska gemsamt lades ner på 50-talet. Apotekarnes drev distribution av Coca Cola. Firman övergick i Östras ägo och tillverkade senare som dotterbolag Aqua Minerale tills Appeltoffska övertog Östra

J. C Knebels Nya Vattenfabrik låg på Östra Vallgatan 63 på 1880-talet. Bryggarkunskaperna hade han troligen med sig från föräldrarhemmet i Tyskland. Han tillverkade alla slags kolsyrade drycker som Sockerdricka, Lemonad, Champagne-Lemonad och Selters-, Biliner- och Sodavatten. Han hade ävern ett nederlag av flera sorter Bier och Öl. Bryggeriet gick dock inte så bra och begärdes i konkurs 1888. Hela bryggerinäringen hade dåliga tider i slutet av 1880-talet.

 

Halmstads Läskedrycksfabrik. Läge i Halmstad obekant. Fråga ev Hans Krönlein

 

Läskedrycksfabriken Necken låg vid hörnet Karl XI's väg Källegatan mot biografen China. AB Läskedrycksfabriken Necken startade sin verksamhet 1906 av direktör Johan Algernon Bengtsson. Adressen var Fredriksvallsgatan 11 på ”Televerks-tomten”. Bolaget ombildades till aktiebolag år 1932. Tillverkningen består av läskedrycker och vatten och företagets maskinella utrustningen är det modernaste man kunde ha vid den tidpunkten. Företaget innehar diplom från utställningarna i Halmstad år 1912 och 1929. Sex till åtta personer är anställda i bolaget.

 

Appeltoffska Bryggeri se Halmstads Bryggerihistoria 1836-1979.

 

Östra Bryggeri AB se Halmstads Bryggerihistoria 1836-1979.

 

Laholm

 

Thimfors Bryggeri

 

Sofiero Bryggeri

 

Frummerins Bryggeri, se Laholms bay. brygg.

 

Laholms Bayerska Bryggeri,1858-1909 Laholms bryggeri startades 1855 som sedan kallades Laholms Ångbryggeri och även Laholms Bayerska bryggeri. Under 1860-1870-talet arbetar bryggardrängen Jöns Peter Svensson i bryggeriet, som den 2 juli 1888 öppnade eget under namn Sofiero. Man införde den s k bayerska bryggmetoden samt man också började tillverka läskedrycker. Bryggeriet lades ner 1912.

 

Apoteket Kronan vattenfabrik började år 1915 att tillverka mineralvatten och läskedrycker. När bryggeriet upphörde förtäljer inte historian men man kan läsa i Laholms Tidning 1 augusti 1935 att det hänt en olycka på bryggeriet.

 

Läskedrycksfabriken i Ysby fanns i början på 1900-talet. Ibland kallades man den för August Bengtssons Läskedrycksfabrik. Den inrymdes i den fastighet, där det längre fram i tiden brevs lanthandel. Tillverkningen upphörde efter ett tiotal år.

 

Fridhems bryggeri utanför Laholm startade i slutet på 1880-talet. Bryggeriet övertogs 1901 av Pauli Nilsson. Han var förutom bryggare även fjärdingsman och auktionsutropare. Avvecklades i början på 1930-talet.

 

Hishults vattenfabrik startades 1928 av bryggare Hilmer Torkelsson. Han hade ett femtiotal fasta kunder och god försäljning runt om i bygden. Anledningen till att bryggeriet upphörde 1942 var allmänna besvärligheter och den införda läskedrycksskatten.

 

Värestorps bryggeri i Ränneslöv inrättades i början på seklet i ett fd mejeri. Bryggeriets drickavagn väckte uppseende - den var elegant. Bryggeriet låg i kanten av en märgelhåla i Ögården.

 

Vallberga Bränneri-, Vin- och Läskedrycksfabrik hade en anläggning Vallberga. Plåtslagare Gotthard Gunnesson, Laholm arbetar i fabriken under unga år.

 

Brovikens bryggeri i Knäred startade 1926 av Ivar Larsson, Den övertogs av Erik Svensson som arbetat på bryggeriet sedan 1928.Bryggeriet byggdes om 1939 med en modern anläggning. Överläts till Sofiero i slutet på 60-talet på grund av sjukdom.

 

Gräsryds bryggeri i Östra Karup startade omkring 1910. Bryggare var Oscar Olsson som drev verksamheten fram till 1917. Därefter passerade två ägare. Bryggeriet hade gott rykte och lade vinn om bra produkter. Lades ner omkring 1950.

 

Läskedrycksfabriken Druvan startade 1932 av grosshandlare K J Svensson i Veinge. Han ville anlägga fabriken vid Bagarliden i Laholm Det var sonen David som skötte tillverkningen. Verksamheten upphörde redan efter några år.

 

Otto E Hallberg startade 1885 en läskedrycksfabrik. Han hade sin tillverkning inne på gården till sin järnhandel på Laxen nr 1. Trots goda intensioner blev det ingen lönsam affär och efter några år slutade man med tillverkningen.

 

Tvååker

 

Tvååker Bryggeri

 

Oskarström

 

Strömfors Bryggeri

 

Åskloster

 

Bergskällans Bryggeri låg i Åskloster utanför Varberg. Bryggeriet startade 1865 under namnet Carlströms Bryggeri. 1927 fick det namnet Bergkällans Bryggeri &Vattenfabrik. Bryggeriet lades ner 31/12 1976.

 

Getinge

 

Getinge Bryggeri

 

Veinge

 

Vessingekällan eller G:la Bryggeriet i Weinge. I slutet av 1800-talet låg här ett mejeri som endast bestod av den allra översta delen av huset. I början av 1900-talet började man med bryggerinäring och tillverkade bl a svagdricka som koktes i den gamla mejeridelen och därefter kyldes av på ovanvåningen. Svagdricka och läskedrycker lastades i det som nu är galleri och bryggbilarna körde rätt igenom huset där markfönstren är placerade. Läskedryckstillverkningen skedde i nuvarande ateljén och laboratoriet fanns i det som numera är min verkstad. Det fristående trähuset var arbetarbostad och ägs nu av en tysk familj. 5 liter svagdricka kostade 30 öre och en flaska läsk 12 öre. Allt tappades på glasflaskor vilket man fortfarande kan se spår av i marken. Vattnet man tog från Wessingekällan sades vara ”synnerligen fint vatten” och det sägs att det finns en brunn mitt under gallerirummets golv där man tog vattnet till bryggeriverksamheten. Vattnet i bäcken är källvatten, gott att dricka och bäcken sinar aldrig hur torr sommaren än är. Går man ut i hagen bakom vedbon och ned till bäcken kan man även se källvattnet bubbla upp i bäcken. Efter att bryggeriet lades ned 1947 blev det så småningom en gummiverkstad med legotillverkning för bl a Volvo, vilket man också kan se gott om spår av speciellt i hagen bakom vedbon.

 

Veinge bryggeri inrättades 1903. Bryggeriet hämtade sitt vatten från Wessingekällan som hade fint vatten. 1929 började man tillverka läskedrycker och i mitten på 1930 producerade man svagdricka på 1 literflaskor, ett av de första bryggerierna i landet. 1936 övertog bryggeriet av nya ägare och bildade AB Wessingekällans Bryggeri. 1947 köpte Östra Bryggeriet hela anläggningen och lade ner driften.

 

Johansfors

 

Johansfors Bryggeri verksamt fram till 1901 då det slogs ihop med Martens bryggeri och bildade Hallands Bryggeri.

 

Martens Bryggeri verksamt fram till 1901 då det slogs ihop med Johansfors bryggeri och bildade Hallands Bryggeri.

 

Hallands Bryggeri bildades 1901 genom inköp av Johansfors Bryggeri och Martens Bryggeri. Se ovan under Halmstad

 

Jag vill tacka Bryggeriklubbens och Ronalds hemsida för att jag kan visa deras äldre halländska etiketter.

Surfa gärna vidare på Bryggeriklubbens hemsida för att upptäcka andra landskaps etiketter

 

Referens: Rosengyllen & Dubbeldricka. 100 år med Sofiero av författare Arne Ejwertz

 

 

Copyright © All Rights Reserved